Gratis verzending vanaf €50

Privacy

Liever iemand aan de lijn? Geen probleem! Je kunt ons ook bellen: 046-8700098

Privacy & Cookie statement Wilma Running Hardloopadviescentrum v.o.f.

Inleiding en identiteit verwerkingsverantwoordelijke

Wij, Wilma Running Hardloopadviescentrum, gevestigd te Milaanstraat 115 te Sittard, ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 63734346, zorgen ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met deze verklaring willen we u graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met uw gegevens doen en welke rechten u als betrokkene heeft. Daarnaast willen we u informeren over welke cookies we plaatsen. Wilma Running Hardloopadviescentrum zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens, doeleinden en grondslag

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als klant in dit geval. We verwerken verschillende persoonsgegevens van u zoals uw persoonlijke gegevens: Achternaam, Tussenvoegsel, Voornaam, Postcode, Adres, Telefoon(s) E-mailadres, Geslacht, Geboortedatum, Schoenmaat (EU/US, Merk schoen, Type schoen.

Het doel van deze gegevensverwerking is de uitvoering van een (koop)overeenkomst, het informeren over een bestelling, het leveren van de bestelling, het eventueel versturen van marketingberichten, nieuwsbrieven, klantenservice/support, reparatie of retournering van producten, het uitschrijven van prijsvragen, het voeren van social media campagnes, social media management, het verzamelen van klantbeoordelingen en het eventueel online inschrijven en betalen voor evenementen. Om bovenstaande doelen te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat we persoonsgegevens verstrekken aan onze medewerkers van Wilma Running, leveranciers en bezorgdiensten.

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, door u gegeven toestemming (bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief) of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

Verstrekking aan verwerkers

Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden, namelijk de host/beheerder van de website, de betaaldienstverleners die zorg dragen voor de betaling, de bezorgdienstverlener om het product te kunnen leveren, de e-mail service provider voor het verzenden van nieuwsbrieven en eventuele partners die het online inschrijven en betalen voor evenementen verzorgen en een eventuele partner voor de verwerking van klantbeoordelingen.

Uw gegevens zullen niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers worden verstrekt zonder dat er een grondslag voor aanwezig is. Waar nodig zijn verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren.

Beveiliging en bewaarbeleid

We beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier. Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.

U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Bij uw bezoek aan de website www.webshopwilmarunning.nl of een van de sub-domeinen worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op uw laptop, tablet of telefoon geplaatst worden, waardoor wij ervoor kunnen zorgend at u de website zonder problemen kunt bekijken. Wij gebruiken alleen functionele cookies, die maken het gebruik van de website makkelijker. Deze cookies mogen geplaatst worden zonder toestemming, vandaar dat u ook geen cookiebanner op onze website tegenkomt.